W duchowej łączności…

Wieczorną Eucharystią, kolacją i spotkaniem z o. Prowincjałem rozpoczęły się w naszym Seminarium kolejne w tym roku – już dziewiąte – Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe.

Tematem rekolekcji jest sakrament pokuty i pojednania, a na hasło wybrałem słowa z Ewangelii św. Jana: ,,Komu odpuścicie, będzie odpuszczone” (Jan 20,23). Przez cały weekend będziemy zgłębiali prawdę o tym, jak wielkim i niepojętym darem dla ludzkości jest spowiedź św. 

Towarzyszcie nam, proszę, swoją modlitwą. My również będziemy prosić Pana Boga o potrzebne łaski dla Was. Trwajmy w duchowej łączności, wypraszając także nowe powołania do pijarskiej rodziny zakonnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.