Warszawa da się lubić…

I znów Warszawa… Dla mnie to ciągle jeszcze czas odpoczynku, ale już nie wszyscy tak mają ;(