Wszyscy potrzebujemy świeżości w przeżywaniu Eucharystii…

przeistoczenie
Bracia: Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. (…)
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego.