Wtedy człowiek…

Wtedy człowiek najbardziej podobny jest do Boga,
gdy innym dobro czyni.

św. Jan Chryzostom