Z nauczania Ojca świętego…

watykanCo widzimy, kiedy patrzymy na krzyż, do którego Jezus został przybity? Kontemplujemy znak nieskończonej miłości Boga do każdego z nas i źródło (korzeń) naszego zbawienia. Z tego Krzyża wytryska miłosierdzie Boga, które obejmuje cały świat.
W Krzyżu Chrystusa zostało zwyciężone zło, została pokonana śmierć, otrzymaliśmy życie, została nam przywrócona nadzieja. Krzyż Jezusa jest naszą jedyną prawdziwą nadzieją! Dlatego Kościół “wywyższa” Święty Krzyż,
i dlatego my, chrześcijanie, błogosławimy znakiem krzyża.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.