Z nauczania papieża Benedykta…

Po lekturze książki Petera Seewalda ,,Ostatnie rozmowy” chcę podzielić się z Wami słowami młodego ks. Ratzingera (tekst pochodzi z 1958 r.), które mocno mnie zatrzymały i zastanowiły. Ku refleksji zatem:

Wizerunek Kościoła w istotny sposób kształtuje fakt, że w zupełnie nieprzewidywalny sposób stał się on Kościołem pogan i proces ten postępuje. Dzieje się tak nie jak dawniej, kiedy to doszło do powstania Kościoła z pogan, którzy stali się chrześcijanami, lecz Kościoła pogan, którzy zwą się jeszcze chrześcijanami, choć w rzeczywistości są poganami. Obecnie pogaństwo osiadło w samym Kościele. Właśnie to jest cechą charakterystyczną Kościoła naszych czasów, podobnie jak i neopogaństwa, że mamy do czynienia z pogaństwem w Kościele oraz z Kościołem, w którego sercu krzewi się pogaństwo. Tak więc współczesny człowiek, w normalnym przypadku, powinien raczej zakładać niewiarę swojego bliźniego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.