Z podwórka LSO…

Już po raz siedemdziesiąty spotykają się przedstawiciele polskich diecezji, zgromadzeń i zakonów odpowiedzialni za formację i prowadzenie osób należących w naszych placówkach do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Od kilku lat spotkania te odbywają się w Licheniu.


Jak łatwo się domyśleć, tematów poruszanych w naszym gronie nie brakuje. Każdy z nas – dzieląc się doświadczeniem swojej posługi – wnosi coś nowego do naszej wspólnoty.

Mnie osobiście bardzo cieszą takie spotkania. A ostatnio kilka razy do roku w takich lub podobnych uczestniczę. A to z racji pełnienia w seminarium posługi ojca duchownego, a to przez fakt bycia duszpasterzem powołań czy w końcu z racji bycia prowincjalnym moderatorem LSO.

To, co oprócz wymiany doświadczeń wydaje się bardzo cenne, to znajomości. W każdym z wymienionych wyżej spotkań udział bierze nawet do osiemdziesięciu kapłanów. Co w zestawieniu ogólnym daje całkiem pokaźną ilość nowych kontaktów i pozwala bezpiecznie podróżować po Polsce z założeniem, że gdyby potrzebny był nocleg, można śmiało zapukać do niejednej kurii czy seminarium.

Bogu dzięki za ten czas. Niech będzie bogaty w wymianę doświadczeń i zaowocuje jeszcze lepszą służbą pośród naszych ministrantów i lektorów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.