Żadne dobro…

Żadne dobro nie powinno być zaniedbane,
albowiem każde dobro jest wynagradzane, a każda wina ukarana.

św. Katarzyna ze Sieny