Boska dobroć…

Boska dobroć nie tylko nie odrzuca skruszonych dusz,
ale nawet wyrusza na poszukiwanie dusz zatwardziałych.

św. o. Pio