Zbliżali się, aby słuchać…

ucho,,Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.” (Łk 15,1)
Tak zaczyna się fragment dzisiejszej Ewangelii i tak naprawdę już na samym tylko tym jednym zdaniu można by się zatrzymać.

W tym krótkim zdaniu jest dobra rada (Dobra Nowina) dla wszystkich, którzy czują się grzesznikami.
Trzeba zrobić dwie rzeczy:

1). zbliżyć się do Jezusa czyli skrócić dystans,
2). spróbować wsłuchać się w Jego głos.

I tutaj często zaczynają się schody. Bo grzech, który wielu w sobie nosi nie pozwala na przylgnięcie do Jezusa i na otwarcie swojego serca na Jego naukę. A tak naprawdę to jest pierwszy krok. Bardzo ważny, bardzo potrzebny, konieczny. Krok, od którego wiele zależy. Od tego zaczyna się proces, który pięknie nazywamy nawróceniem. Bez zbliżenia się do Jezusa i otwarcia się na Jego słowo niewiele uda się zrobić.

A więc do dzieła…