Źle zbudowany dom…


Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować na nowo.
Źle wychowanego człowieka nie da się na nowo wychować.
Niestety !!!