Błogosławieni…

Błogosławieni ci, którzy niczego nie oczekują, albowiem nigdy nie będą rozczarowani.

Francis MacNutt