Kościół to szpital…

Święty Kościół to szpital dla ludzkości, w którym zabójcy stają się świętymi.

Daniel Ange