Tęsknota za Ewangelią…


Gdy światu nie imponuje już wiedza nie zawsze zdolna prowadzić do Boga, do pokoju serc i do szczęścia; gdy ludzie wątpią w mądrość wszystkich filozofów świata, zawsze jeszcze pozostaje w nich tęsknota za Ewangelią Chrystusową, za wolnością synów Bożych i za jeszcze większą miłością.

kard. S. Wyszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.