Złote myśli papieża Franciszka…


,,Miłość Chrystusa, przyjęta z otwartym sercem zmienia nas, przekształca nas, czyni papanas zdolnymi do miłości nie według ludzkiej miary, zawsze ograniczonej, ale według miary Bożej, to znaczy bez miary. Wtedy właśnie staniemy się zdolni do miłowania nawet tych, którzy nas nie kochają, zdolni, aby przeciwstawić się złu dobrem, do przebaczenia, do dzielenia się, do gościnności.”

Anioł Pański – 22.06.2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.