Refleksja na dziś (Mt 10, 26 – 33)

lud
Jezus powiedział do swoich apostołów:
,,Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione,  ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowie
dzieć.”