Życie chrześcijanina…

Życie według ducha oznacza regulowanie myśli, słów i czynów nie według kryteriów ludzkich, ale według prawdy chrześcijańskiej.

św. Edyta Stein