Bez pomocy Bożej…

Bez pomocy Bożej nie można prowadzić życia czystego. Bóg pragnie naszej pokory. Pragnie, byśmy prosił Go o pomoc za pośrednictwem naszej Matki i Jego Matki.

bł. Josemaría Escrivá de Balaguer