Błogosławionych Świąt…

W żłobie leży, któż pobieży,    
kolędować Małemu.
Jezusowi Chrystusowi
dziś nam narodzonemu…