Bóg się rodzi…

bn

Błogosławionych Świąt
Narodzenia Pańskiego.

Klęcząc przed szopką
będę pamiętał w modlitwie