Być dobrym…

Być dobrym to znaczy żyć dla szczęścia innych, ich szczęście mieć przede wszystkim
na względzie, zarówno w rzeczach wielkich jak i małych zawsze dążyć do tego,
by innym życie osładzać i upiększać.

św. Urszula Ledóchowska