Słowo jak ziarno - Blog ojca Piotra

Category

Ojcowskie rady naszych pasterzy

Pozwólmy na słowo świętym…

Dziś dający do myślenia fragment homilii św. Grzegorza Wielkiego, w którym ten wielki papież komentuje słowa z dzisiejszej Ewangelii (Łk 10,1-9). Najmilsi bracia, nasz Pan i Zbawiciel niekiedy udziela nam pouczeń słowami, niekiedy zaś czynami. A zatem również Jego czyny… Kontynuuj czytanie.. →

Jezus uczyni cud…

,,Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu, nikt nie może postawić granic miłości Boga, który przebacza. Jeśli tylko na Niego popatrzymy, jeśli tylko podniesiemy wzrok, skupiony na naszym ego i na naszych ranach, i zostawimy choć wąski przesmyk dla działania… Kontynuuj czytanie.. →

Papież Jan Paweł II o …

W Roku Życia Konsekrowanego słowo do osób konsekrowanych i do tych, którzy myślą o konsekracji dla siebie: Zakonnicy i zakonnice każdej epoki winni znajdywać swój wzorzec w Chrystusie Panu, podtrzymując przez modlitwę głęboką wewnętrzną komunię z Nim (por. Flp 2,5-11),… Kontynuuj czytanie.. →

Oddajmy głos papieżowi…

Przypomnijmy sobie, co w Rio powiedział papież o Kościele: Coś wam powiem. Wiecie, czego oczekuję po tych Światowych Dniach Młodzieży w Rio? Chcę, byście poszli na ulice robić raban. Chcę rabanu w Waszych diecezjach. Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulice…. Kontynuuj czytanie.. →

Z nauczania Ojca świętego…

Co widzimy, kiedy patrzymy na krzyż, do którego Jezus został przybity? Kontemplujemy znak nieskończonej miłości Boga do każdego z nas i źródło (korzeń) naszego zbawienia. Z tego Krzyża wytryska miłosierdzie Boga, które obejmuje cały świat. W Krzyżu Chrystusa zostało zwyciężone… Kontynuuj czytanie.. →

© 2017 Słowo jak ziarno – Blog ojca Piotra — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑