Słowo jak ziarno - Blog ojca Piotra

Category

Ojcowskie rady naszych pasterzy

Naprawdę mamy co świętować…

Z książki Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość, 23 II 2005: ,,Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego… Kontynuuj czytanie.. →

Pozwólmy na słowo świętym…

Dziś dający do myślenia fragment homilii św. Grzegorza Wielkiego, w którym ten wielki papież komentuje słowa z dzisiejszej Ewangelii (Łk 10,1-9). Najmilsi bracia, nasz Pan i Zbawiciel niekiedy udziela nam pouczeń słowami, niekiedy zaś czynami. A zatem również Jego czyny… Kontynuuj czytanie.. →

Jezus uczyni cud…

,,Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu, nikt nie może postawić granic miłości Boga, który przebacza. Jeśli tylko na Niego popatrzymy, jeśli tylko podniesiemy wzrok, skupiony na naszym ego i na naszych ranach, i zostawimy choć wąski przesmyk dla działania… Kontynuuj czytanie.. →

Papież Jan Paweł II o …

W Roku Życia Konsekrowanego słowo do osób konsekrowanych i do tych, którzy myślą o konsekracji dla siebie: Zakonnicy i zakonnice każdej epoki winni znajdywać swój wzorzec w Chrystusie Panu, podtrzymując przez modlitwę głęboką wewnętrzną komunię z Nim (por. Flp 2,5-11),… Kontynuuj czytanie.. →

Oddajmy głos papieżowi…

Przypomnijmy sobie, co w Rio powiedział papież o Kościele: Coś wam powiem. Wiecie, czego oczekuję po tych Światowych Dniach Młodzieży w Rio? Chcę, byście poszli na ulice robić raban. Chcę rabanu w Waszych diecezjach. Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulice…. Kontynuuj czytanie.. →

© 2018 Słowo jak ziarno – Blog ojca Piotra — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑