Czy Ten, Który stworzył…

Czy Ten, Który stworzył człowieka z błota, nie będzie potrafił przemienić go w anioła?

– św. Augustyn