Szczęśliwy ten…

Szczęśliwy jest ten, kto kocha Boga, przyjaciół swych kocha w Bogu a nieprzyjaciół dla Boga

– św. Augustyn