Dziś Matki Bożej Bolesnej…

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Zdjęcie zrobiłem na Cmentarzu Komunalnym w Rzeszowie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.