Gdy człowiek staje się Bogiem…

Zwykle pokarm przyjmowany przez człowieka staje się człowiekiem. W Komunii św. staje się odwrotnie. Człowiek, pryzmując Ciało Chrystusa, staje się Bogiem.