Im bliżej jesteś ludzi…

„Im bliżej jesteś luambonadzi, tym lepiej głosisz kazanie i tym bardziej zbliżasz Słowo Boże do ich życia. W ten sposób Słowo to łączy się z doświadczeniem człowieka. A im bardziej oddalasz się od ludzi i od ich problemów, tym bardziej sam uciekasz w teologię zawartą w formułce: «tak ma być, a tak nie». Formułce, która nic nie głosi, jest pusta, oderwana, skupiona na niczym.”
                                                                                                                    papież Franciszek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.