Im częściej klękamy…

Im częściej klękamy przed Bogiem, tym rzadziej padamy pod grzechem.