Między nami, pijarami…

W naszym Seminarium zakończyło się właśnie kolejne Spotkanie Duszpasterzy Dzieci i Młodzieży, którzy na co dzień posługują we wszystkich pijarskich placówkach w całej Polsce.


To doskonała okazja do tego, by spotkać się ze Współbraćmi (niektórzy nie widują się ze sobą całymi latami 😉 ), by wspólnie omawiać sprawy, którymi żyjemy na co dzień. To okazja do wymiany nowych doświadczeń, czas podsumowań tego, co było, ale także czas tworzenia nowych planów i projektów na przyszłość.

Obecne Spotkanie jest w jakimś sensie wyjątkowe. W kwietniu bowiem Polska Prowincja Zakonu Pijarów będzie przeżywała kolejną Kapitułę Prowincjalną (przypada co cztery lata). Znaczy to ni mniej ni więcej tyle, że następne Spotkanie nie będzie już w takim składzie, jak to dzisiejsze. Niektórzy Współbracia obejmą po Kapitule nowe obowiązki, niektórzy pełnić będą nowe funkcje.

Obecne Spotkanie jest więc ważne. Wyznacza bowiem pewne drogi dla tych, którzy w zbliżającej się nowej kadencji 2019 – 2023 będą duszpasterzować pośród dzieci i młodzieży w pijarskich parafiach i szkołach. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.