Miłość między cnotami…

Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody.

św. Franciszek Salezy