Młodzi i starzy…

Wprawdzie młodzi biegną szybciej, ale to starsi lepiej znają drogę.