Refleksja na dziś (Łk 19,11-28)

rys
O rozeznawaniu i wypełnianiu
woli Bożej.