XX Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

Dziś rozpoczęło się kolejne – już dwudzieste – Spotkanie Młodzieży Pijarskiej. Tym razem inne niż dotąd. Przez ostatnie dziewiętnaście lat każdego roku w październiku zjeżdżali do Krakowa młodzi z niemal wszystkich pijarskich placówek w Polsce. Bywała też młodzież z zagranicy, m.in. z Czech. Miejscem spotkania był rokrocznie gmach naszego liceum w Krakowie.

W tym roku wszystko jest inaczej. Młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami gromadzi się w swoich parafiach i szkołach. Wszystko dzieje się na odległość, ale dzięki połączeniu internetowemu udaje się nam tworzyć jedną wielką pijarską wspólnotę. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się od połączenia z Rzymem i od pozdrowień naszego Generała o. Pedro Aguado.

Młodzież zgromadzona na XX SMP w gmachu pijarskiego liceum w Krakowie.
                     Młodzież zgromadzona na XX SMP w gmachu pijarskiego liceum w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.