ZAPOWIEDŹ

W ostatnim czasie bardzo wiele osób prosiło mnie/naszą Wspólnotę o modlitwę. Niektórzy bezpośrednio, inni mailowo, smsami lub telefonicznie. Jeszcze inni wpisywali swoje intencje w skrzynce modlitewnej tego bloga.

We wszystkich powierzonych intencjach w najbliższy czwartek o godz. 6.oo rano w naszej seminaryjnej kaplicy będę sprawował Mszę św., prosząc dobrego Boga o potrzebne łaski i siły dla wszystkich proszących.

Zapraszam do duchowej łączności.