Zapraszamy…

Jedni przyjmują święcenia i odprawiają swoje Prymicji, inni wciąż
poszukują swojej życiowej drogi, rozeznając swoje powołanie.
I właśnie z myślą o tych drugich po raz kolejny organizujemy
Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe.

***