Zawsze można wrócić…

Ewangelia wg św. Łukasza 2,41-52.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga, i u ludzi.

Bardzo łatwo jest zgubić Pana Boga. Wystarczy dać się zwieść diabelskiej pokusie, wystarczy zaniedbać modlitwę, odstawić na bok sakramenty, nie karmić się Słowem Bożym. To najprostszy sposób na zgubienie Pana Boga. Wielu mogłoby nam na własnym przykładzie całkiem sporo o tym opowiedzieć.

Ale prawda jest taka, że Pana Boga można też bardzo łatwo odnaleźć. Bo On się przed nami nie ukrywa. By odnaleźć Boga wystarczy uczynić znak krzyża i chwilę się pomodlić. Wystarczy wejść do kościoła i uklęknąć przed tabernakulum. Wystarczy – to trochę trudniejsze – podejść do kratek konfesjonału. Wystarczy wziąć do ręki Pismo św., otworzyć je i poczytać. Wystarczy rozejrzeć się wokół, by – jak mówi Biblia – poznać Stwórcę poprzez Jego działo.

Łatwo Boga zagubić, łatwo Go odnaleźć. Trudność polega na tym, by zdobyć się na powrót; by uwierzyć, że można, że warto, że się opłaca. To właśnie z tą decyzją o powrocie na właściwe ścieżki człowiek ma zwykle największe trudności. Ale przecież: chcieć to móc. Nie jest to tylko wyświechtany slogan. Jeśli naprawdę chcemy, to choćbyśmy bardzo się na ścieżkach życia zagubili, zawsze można wrócić.

 

foto za https: zygmuntlosice.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.