Słowo jak ziarno - Blog ojca Piotra

Date

Styczeń 18, 2018

Powrócić do źródła, by zacząć na nowo…

Mk 3, 7 – 12. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do… Kontynuuj czytanie.. →

© 2018 Słowo jak ziarno – Blog ojca Piotra — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑