Dziś pierwszy piątek…

Kto pierwsze piątki odprawi jak trzeba,
nie umrze w grzechach,
lecz pójdzie do nieba.