Oko chrześcijanina…

Oko chrześcijanina widzi dalej. Ono widzi wieczność…

św. Jan Maria Vianney