Po co nam Dar Rozumu?

duch
Konferencja na temat Daru Rozumu, wygłoszona
dla Grupy Odnowy w Duchu Świętym ,,Wieczyste Przymierze” w Krakowie na Wieczystej.