Refleksja na dziś (Łk 17,20-25)

niebo
Królestwo Boże jest pośród was.

Jezus Chrystus