Oddajmy głos papieżowi…

,,Głównym tematem Jezusowej Ewangelii jest królestwo Boże. Jezus jest papauosobieniem królestwa Bożego, jest Emmanuelem, Bogiem – z – nami. To w sercu człowieka jest ustanawiane i wzrasta Królestwo, panowanie Boga. Królestwo jest jednocześnie darem i obietnicą. Zostało nam już dane w Jezusie, ale musi jeszcze w pełni się dokonać. Dlatego każdego dnia modlimy się do Ojca: «Przyjdź królestwo Twoje».”

W kontekście słów Franciszka można postawić sobie pytanie: ,,Czy na co dzień pamiętamy o tym, że Bóg jest Bogiem – z – nami”